Propouštění zaměstnanců odborně a eticky

Externí konzultant pro propouštění zaměstnanců je především HR odborník a specialista, který pro vás uvede v praxi mix dvou služeb, a to službu v personálním poradenství a problematiky propouštění  a kariérním poradenství zaměřeného na propouštěné zaměstnance.

Propouštění zaměstnanců

Poskytujeme externí HR službu, která je zaměřená na poskytnutí procesu propouštění, tedy od vedení rozhovorů až po kariérní systém pro propuštěné zaměstnance. Službou získáte partnera, který vás provede procesem propouštění zaměstnanců od A až do Z.

Služba propouštěným zaměstnancům u zaměstnavatele

Je především proces účinné pomoci zaměstnancům v obtížné životní a profesní situaci, jakou je ztráta zaměstnání.  Naše služba zahrnuje kariérní poradenství zaměstnancům v oblasti pracovního práva, zdravotního a sociálního zabezpečení, komunikaci s úřady, školení v otázkách hledání nového zaměstnání, tvorba a napsání životopisu, cvičné pohovory a interview, komunikaci a akvizice potenciálních zaměstnavatelů, identifikace zdrojů pracovních míst a v neposlední řadě psychickou podporu a pomoc.

Podpora odcházejícím zaměstnancům

Zabýváme se také tvorbou příruček pro odcházející zaměstnance, která shrnuje důležité body a plní úlohu rádce. Jsme pomocnou rukou podanou odcházejícímu zaměstnanci, ale zároveň pomáháme i těm, kteří ve společnosti zůstali.

Podpora manažerů při propouštění

Naše služba podpory managementu při procesu propouštění pomáhá řešit složitou situaci zaměstnavatele při propouštění zaměstnanců, jak propouštěným tak i manažerům zaměstnavatele.

Jak propouštět správně

Jako první shledáváme nejpodstatnější realizovat personální audit od ověřeného personálního auditora a následně dle doporučení zahájit vlnu propouštění a upravit organigram zaměstnavatele.

Služba propouštění zaměstnanců zahrnuje

 • Konzultace a poradenství související s propouštěním zaměstnanců.
 • Definice a vytvoření seznamu dovedností zaměstnanců.
 • Výběr možných typů a zdrojů zaměstnání.
 • Rozvoj technik pohovoru a posouzení osobního profilu propuštěného zaměstnance.
 • Zpracování a odsouhlasení životopisů zaměstnanců.
 • Hledání příležitostí a zdrojů na aktuálním trhu práce.
 • Účast na modelových výběrových řízeních.
 • Přesný plán kampaní hledání zaměstnání.
 • Kariérní a profesní poradenství.
 • Kariérní mentoring.

Externí konzultant pro propouštění vašich  zaměstnanců

Konzultant nebo poradce pro propouštění zaměstnanců pokrývá následující:

 • Konzultuje a realizuje odborné poradenství související s propouštěním vašich zaměstnanců
 • Definuje a vytváří seznamy dovedností zaměstnanců
 • Pomáhá s výběrem možných typů a zdrojů potenciálních zaměstnání
 • Rozvíjí techniky pohovoru a posuzuje osobní profily propuštěného zaměstnance
 • Zpracovává životopisy zaměstnanců
 • Hledá příležitosti a zdroje na aktuálním trhu práce
 • Vede a školí modelové výběrové řízení
 • Definuje přesný plán kampaní hledání zaměstnání
 • Nabízí kariérní a profesní poradenství, případně kariérní mentoring

Máte zájem o naši službu? Oslovte nás