Varovné signály kandidátů u pohovoru

Každý personalista vnímá určité signály, že je něco u kandidáta v nepořádku a definuje tyto signály jako varovné. Personalista, který tyto signály nepozoruje, není dobrý a jeho náborová práce je omezená. Dopady jeho nekvalitní práce můžou mít silný zásah do personálního fungování společnosti. Vnímejte těchto několik signálů jako způsob, jak oddělit…

Celý článek: https://www.kmosek.com/varovne-signaly-kandidatu-u-pohovoru/?feed_id=39415&_unique_id=62c8c6184d81e

#Náboravýběrzaměstnanců #Personálníagentura
#Interview #Personálnípráce #Pohovor #Prácepersonalisty #Varovnésignálykandidátůupohovoru

Autor: Petr Kmošek