Personální audit otázky a odpovědi

Vždy musí být zaměřen pouze na otázky, které souvisejí s výkonem profese hodnoceného, s naplňováním pozice, kterou zastává nebo by měl zastávat, s jeho schopnostmi a předpoklady realizovat zadané úkoly a být přínosem společnosti.

Personální audit může firmě pomoci najít odpovědi například na tyto otázky, které charakterizujeme jako měkké:Celý článek: https://www.kmosek.com/personalni-audit-otazky-a-odpovedi/?feed_id=49509&_unique_id=633791f1624e1

#FAQ
#Personálníaudit #Personálníauditotázkyaodpovědi

Autor: Petr Kmošek